سنسور اکسیژن هیوندای و کیا

سنسور اکسیژن هوای ورودی به موتور را کنترل می کند و گزارش آن را به کامپیوتر خودرو می دهد.

تا با استاندارد ها مقایسه شود که در صورت عدم تطابق، گزارش را به شکل پیام هشدار ارائه می دهد.

این سنسور بر روی مانیفولد دود نصب می شود.

وظیفه اش اندازه گیری میزان اکسیژن احتراق نیافته در محفظه احتراق خودرو است.

سنسور اکسیژن

بررسی این میزان اکسیژن در اگزوز خودرو یکی از راه های بدست آوردن میزان هدر رفت سوخت در خودرو می باشد.

اگر این مقدار کمتر از حالت استاندارد باشد، یعنی مقدار هوا نسبت به سوخت کمتر باشد یا برعکس بیشتر باشد.

دلیلی بر درست کار نکردن خودرو می باشد و نشان از این می دهد که میزان آلایندگی خودرو بیشتر از آن چیزی است که باید باشد.

نمایش یک نتیجه