فیلتر هوا هیوندای و کیا

در هوا ذرت آلاینده بسیاری وجود دارند.

این ذرات عبارت اند از رطوبت، گردو غبار، دوده و بسیاری ذرات دیگر که این ذرات به اجزا موتور مانند رینگ های پیستون، بدنه سیلندر، یاتاقان ها و سوپاپ ها آسیب جدی می رسانند و موجب فرسایش این قطعات می شوند.

وظیفه فیلتر هوا این است که از ورود این ذرات به موتور جلوگیری کند تا به اجزای موتور آسیب نرسد.

فیلتر هوا هیوندای و کیا

یکی از نشانه های آسیب دیدگی موتور خودرو افزایش چشمگیر مصرف سوخت است.

مصرف سوخت های فسیلی مانند بنزین وگازوئیل که سوخت رایج خودروها هستند موجب تولید آلایند های زیست محیطی می شوند.

با توجه به قیمت بالای سوخت و آسیب های جبران ناپذیری که آلایند های زیست محیطی بر هوا دارند.

استفاده از فیلتر هوا سالم و تمیز و از نظر اقتصادی به صرفه تر بوده و موجب کاهش آلودگی هوا می شود.

Showing 1–24 of 28 results