سینی زیر موتور هیوندای و کیا

سینی زیر موتور خودرو قطعه ای پلاستیکی و در بعضی خودروها فلزی است.

این قطعه به طور کلی بخشی از قطعات موتوری است.

وظیفه سینی زیر موتور خودرو حفاظت از موتور است. به طور کلی کاپوت از بالا و سینی زیر موتور از زیر  موتور را می پوشانند.

سینی زیر موتور

نمایش یک نتیجه