تماس بگیرید۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۴۳۲ ۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۸۰۹
×
payamresan
gerdo

چراغ خطر

چراغ خطر به منظور هشدار و هم چنین مشخص نمودن موقعیت خودرو در محیط کم نور و هوای مه آلود طراحی و در قسمت عقب خودرو در روی بدنه نصب می گردد.

چراغ های ترمز نیز از نوع چراغ های هشدار دهنده در خودرو است.

در برخی خودروها این قطعه فقط بر روی صندوق تعبیه شده است و در برخی دیگر علاوه بر آن بر روی سپر نیز یک چراغ خطر قرار می گیرد.

چراغ خطر

این مدل چراغ ها تلق جدا ندارند و در صورت شکستگی و یا خراب شدن تلق باید به طور کامل تعویض گردد.

در بعضی از مدل های این قطعه هم بخشی از چراغ به صورت شبرنگ است

چراغ خطر