تماس بگیرید۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۴۳۲ ۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۸۰۹
×
payamresan
gerdo

پمپ بنزین

پمپ بنزین در خودرو قطعه مهمی به شمار می آید، چرا که برای کار کردن موتور خودرو همواره نیاز است تا سوخت از باک به موتور برسد و این قطعه این کار را انجام می دهد.

به طور کل پمپ سوخت از سه قطعه اصلی تشکیل شده است:

1- مغزی پمپ بنزین   (موتور پمپ سوخت)

2- درجه باک (شناور پمپ سوخت)

3- فیلتر بنزین

خرابی در پمپ سوخت می تواند مربوط به یک بخش آن و یا کل سیستم باشد، در فصل تابستان به دلیل کم بودن بنزین و خنک نشدن پمپ سوخت خراب شدن پمپ سریعتر رخ میدهد.

کوچکترین ایراد در پمپ سوخت می تواند مشکلات بزرگی مانند روشن نشدن خودرو، خاموش شدن ناگهانی اتومبیل، کاهش شتاب و قدرت موتور را به وجود آورد.

محل قرار گیری پمپ سوخت در خودرو های Kia در زیر صندلی عقب خودرو می باشد و برای دسترسی به آن باید صندلی را برداشت.

ما در یدک شاپ با ارائه محصولات اصلی این اطمینان را به شما می دهیم که خودروی شما سالم بماند.پمپ بنزین

پمپ بنزین