تماس بگیرید۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۴۳۲ ۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۸۰۹
× YadakShop Logo

دسته موتور

دسته موتور هیوندای و کیا

دسته موتور قطعه ای از قطعات موتور است که وظیفه اصلی آن تحمل وزن و حفظ تعادل موتور می باشد.

دسته موتور گیر بکس هم زیر گاردان قرار داد و وظیفه آن حفظ تعادل و تحمل وزن گیر بگس است.

در کل می توان گفت که تکیه گاه و حفظ کننده تعادل خودرو است.

دسته موتور