تماس بگیرید۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۴۳۲ ۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۸۰۹
× YadakShop Logo
Eid Ghorban
Emam Reza

دیسک و صفحه کلاج

دیسک و صفحه کلاج بخشی از گیربکس است که وظیفه آن انتقال نیرو است  این فرایند به این گونه است که هنگام حرکت خودرو با استفاده از دنده، نیرو را افزایش و به چرخ دنده های انتقال می دهیم.

حالا بسته به شرایط که برای انتقال نیرو چه زمانی دنده بیشتر بدهیم و چه زمانی دنده معکوس بدهیم تا قدرت خودرو افزایش پیدا کند یا قدرت را بخواهیم کاهش بدهیم.

این روند در خودروهایی است که دنده دستی دارند در خودروهای اتوماتیک این روند به صورت خودکار انجام می شود.

دیسک کلاچ قطعه‌ای دایره‌ای که سطح دو طرف آن با ماده‌ای با ضریب اصطکاک بالا پوشیده شده است، در مرکز این دیسک صفحه‌ی ارتعاش‌گیر نصب می‌شود تا به کمک فنرهای پیچشی ارتعاشات و ضربه‌های ناشی از انتقال آنی گشتاور پیشرانه را حذف کند.

از نشانه های دیسک و صفحه کلاج خراب میتوان به لرزیدن خودرو در لحظه رها کردن کلاچ و بکسواد کلاچ اشاره کرد.

دیسک وصفحه

دیسک و صفحه