تماس بگیرید۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۴۳۲ ۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۸۰۹
×
payamresan
gerdo

سیبک طبق

سیبک طبق

سیبک و به طور خاص سیبک طبق گوی فلزی است که یک بازو به آن متصل است و در یک محفظه فولادی دوران میکند، اطراف این محفظه نیز با لاستیک پوشانده شده است.

سیبک ها به دلیل کروی بودنشان در مقابل نیروهای کششی و فشاری مقاومت دارند و می توانند حرکت راحت دو قطعه متصل به هم را ایجاد کنند.

سیبک ها حرکت عمودی ندارند و وجود این نوع حرکت در آن نشانه خراب شدن آن است.

سیبک طبق