تماس بگیرید۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۴۳۲ ۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۸۰۹
×
payamresan
gerdo

طبق

طبق قطعه ای از سیستم جلو بندی خودرو می باشد که در اکثر خودرو ها شامل 3 قسمت: بوش طبق بزرگ، بوش طبق کوچک و سیبک می باشد و نقش اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را بر عهده دارد.

طبق ها بسته به خودرو در قسمت بالایی یا پایینی چرخ قرار میگیرند، اگر در قسمت بالایی نسب شود به آن طبق بالا و اگر در قسمت پایینی نسب شود به آن طبق پایین می گویند.

طبق

در صورتی که خرابی طبق کم باشد با تعویض بوش و سیبک می توان مشکل را حل کرد ولی در صورتی که بدنه طبق تاب وردارد باید به کل تعویض گردد.

رانندگان به دلیل اینکه با طبق به طور مستقیم سر و کار ندارند متوجه خرابی آن نمی شوند، یکی از نشانه های خرابی طبق صدای تق تق یا جیر جیر در هنگام رعبور از دست انداز ها می باشد.

طبق

یدک شاپ وارد کننده و فروشنده لوازم یدکی خودروهای کیا و هیوندای