تماس بگیرید۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۴۳۲ ۰۲۱ - ۳۶۶ ۱۹ ۸۰۹
×
payamresan
gerdo

لیست محصولات

امتیاز دهید

لیست محصولات موجود
به زودی لیست تکمیل می شود.

شلگیرFR86812-2S70086812-2S00186812-2S600
FL86811-2S70086811-2S00186811-2S600
RR86822-2S50086822-2S000
RL86821-2S50086821-2S000
راهنما آینهR87624-2S200
L87614-2S200
سپر جلوU86511-2S000
L86512-2S000
دیاق سپر جلو86530-2S000
فوم سپر جلو86520-2S000
براکت سپر جلوR86514-2S000
L86513-2S000
پروژکتورR92202-2S000
L92201-2S000
شبرنگR92406-2S100
L92405-2S100
گل پخش کنFR86832-2S000
FL86831-2S000
RR86842-2S000
RL86841-2S000
سپر عقبU86611-2S00086611-2S001
L86610-2S00086610-2S01086690-2S010
براکت سپر عقبR86614-2S000
L86613-2S000
دیاق سپر عقب86630-2S010
فوم سپر عقب86620-2S010
لنت جلو58101-2SA5158101-2SA75
لنت عقب58302-2SA1058302-2YA50
تیغهR98360-2S000
L98350-2S010
Rear98850-1H000
فیلتر بنزین31112-3Q50031112-1R000
فیلتر هوا28113-2S000
فیلتر کابین97133-2E210
میل آنتن96201-2S000
مخزن شیشه شور98620-2S00098620-2S10098620-2Z000
سینی زیر موتور29110-2S00029110-2S50029110-2S10129110-2S001
رادیاتور آب25310-2S55025310-2S50025310-2S20025310-2S100
رادیاتور کولر97606-2S50097606-2S000
کمپرسور کولر97701-2S00097701-2S50097701-2S60097701-2S601
قاب باربندFR87252-2S50087252-2S000
FL87251-2S50087251-2S000
RR87262-2S50087262-2S000
RL87261-2S50087261-2S000
ریموت95440-2S61095440-2S50095440-2S100
بوق96610-2S90096610-2S10096610-2S600
زنجیر تایم24321-25000
پمپ بنزین31110-2S13031110-2S10031110-2S030
کلید خام81999-2S04081996-3S020
موتور برف پاک کن98110-2S000
موتور شیشه شورF98510-2S000
R98510-2S100
شیشه آینهR87621-2S23087621-2S20087621-2S220
L87611-2S23087611-2S20087611-2S220
آینهR87620-2S39087620-2S24087620-2S33087620-2S340
L87610-2S39087610-2S24087610-2S33087610-2S340
پایه آنتن96200-2S000
دیسک چرخ51712-3K16051712-3K11051712-3K310
کمک فنرFR54661-2S00054661-2S80054661-2S65054661-2S300
FL54651-2S00054651-2S80054651-2S65054651-2S300
Rear55311-2S40055311-2S80055311-2S95055311-2S900
فنر لولF54630-2S15154630-2S60154630-2S05154630-2S501
R55350-2S01055350-2S81155350-2S82155350-2S311
طبق54500-2S00054500-2S50054500-2S300
54501-2S00054501-2S50054501-2S300
بوش بزرگ طبق54584-2S00054584-2T00054584-2S300
بوش کوچک طبق54551-2S00054551-A400054551-2S300
سیبک طبق54530-3S00054530-2S50054530-3S300
شیشه بالابر راننده کامل93570-2S0609P93570-2S150MBS93570-2S2109P93570-2S350MBS
دکمه شیشه بالابر راننده93571-2S05093571-2S00093571-2S300
دکمه تنظیم آینه93573-2S00093573-2S10093573-2S300
دستگیره داخلی راننده82610-2S020SAS82610-2S020RJ582610-2S320RJ5
آرم Tucson86310-2S000
آرم Hyundai86310-2S020
آرم Limited86318-2S00086318-2S50086318-2S300
آرم 4wd86340-2S00086340-2S50086340-2S300
آرم H جلو86300-2B100
آرم ix3586310-2S030
آرم Crdi86325-2S500
سنسور دنده عقب95720-2S000CA
شلگیرFR86820-3J000
FL86810-3J000
RR86840-3J000
RL86830-3J000
راهنما آینهR87623-3J000
L87613-3J000
سپر جلوU86611-3J01086611-3J030
L86612-3J00086612-3J010
براکت سپر جلوR86594-3J000
L86593-3J000
پروژکتورR92202-3J000
L92201-3J000
شبرنگR92406-3J300
L92405-3J300
گل پخش کنFR86860-3J00086860-3J010
FL86850-3J00086850-3J010
RR86880-3J000
RL86870-3J000
سپر عقبU86611-3J00086611-3J001
L86610-3J00086610-3J01086690-3J010
براکت سپر عقبR86614-3J000
L86613-3J000
لنت جلو58101-3JA5158101-3JA75
لنت عقب58302-3JA1058302-2YA50
تیغهR98360-3J000
L98350-3J010
Rear98850-1H000
فیلتر بنزین31112-3Q50031112-1R000
فیلتر هوا28113-3J000
فیلتر کابین97133-2E210
میل آنتن96201-3J000
سینی زیر موتور29110-3J00029110-3J50029110-3J10129110-3J001
قاب باربندFR87252-3J50087252-3J000
FL87251-3J50087251-3J000
RR87262-3J50087262-3J000
RL87261-3J50087261-3J000
زنجیر تایم24321-25000
موتور شیشه شورF98510-3J000
R98510-3J100
شیشه بالابر راننده کامل93570-3J0609P93570-3J150MBS93570-3J2109P93570-3J350MBS
دکمه شیشه بالابر راننده93571-3J05093571-3J00093571-3J300
دستگیره داخلی راننده82610-3J020SAS82610-3J020RJ582610-3J320RJ5
AZERZ
36100 3c150استارت
350تیغه برف پاک کن 14
400تیغه برف پاک کن 16
450تيغه برف پاك كن 18
500تیغه برف پاک کن 20
550تیغه برف پاک کن 22
600تیغه برف پاک کن 24
08C06لامپ چراغ جلو ازرا زنون
خار  سپر
خار نمد درب موتور
20910 3CB00واشر كامل آزرا
21020 3C200یاتاقان ثابت STD
21352 3C600کاسه نمد سر میلنگ
21443 2A100کاسه نمد ته میلنگ
21910-3K800دسته موتور جلو سوناتا – آزرا
21930 3K800دسته موتور عقب
22211 3C810سوپاپ هوا
22212 3C800سوپاپ دود
22224 3C100لاستیک ساق سوپاپ آزرا
22311 3CAA0واشر سرسيلندر چپ
22311 3CAB0واشر سرسیلندر راست
23040 3C100رینگ موتور
23041 3C521پیستون
23060 3C200یاتاقان متحرک STD
23060 3C921ياتاقان متحرك آزرا 25
23124 3C201فولی سر میلنگ
25212-3C100تسمه دینام آزرا
25281 3C100سفت کن دینام کامل
25414 3K200شیلنگ بالا
25415 3K200شیلنگ پایین
25500 3C100ترموستات
27301 3C000کوئل
28113 3K200فیلتر هوا
31111 3k100موتور پمپ بنزین
39220 3C100سنسور دمای اب
49500 3K410پلوس كامل چپ آزرا
49506 3KA20گردگير پلوس گيربگس آزرا
49509 3KA20گردگير پلوس آزرا
51720 3A200بلبرینگ چرخ
51712 3K150دیسک چرخ جلو
51760 3K000سیبک طبق
52730-2G400توپی چرخ عقب گرانجر
54500-3K060طبق جلو پایین چپ سوناتا
54501 3K060طبق جلو پایین راست
54611 3L770کمک جلو
54630 3L100توپي سركمك
54830 3K010سیبک موجگیر جلو
54830 3Q000سیبک موجگیر جلو گرنجور
55530 3K001سیبک موجگیر عقب
58302 3KA20لنت عقب سوناتا – آزرا
58411 3L000دیسک چرخ عقب
81161-3L000جک درب موتور آزرا
86160 3L0000شیشه جلو آزرا و نوار دور شیشه
87734 3V000بادگیر گرانجور کروم
97775 3L250شیلنگ دو قلو کمپرسور
H8لامپ پرژكتور آزرا
AVENTE
51720 2D100بلبرينگ چرخ اونته
20910-23C20واشر کامل آونته
21020 23340یاتاقان ثابت STD آونته
21443 23000کاسه نمد ته میلنگ
21421 23020کاسه نمد سر میلنگ
21830-2D050دسته موتور چپ اتومات آونته
21910-2D000دسته موتور جلو آونته
22211 23600سوپاپ هوا اونته
22212 23600سوپاپ دود اونته
22144 3B001کاسه نمد میل سوپاپ
23040 23921رینگ موتور 25
23040 23922رینگ موتور 25
23040 23972رینگ موتور آونته 50
23040-23300رینگ موتور آونته STD
23060 23610یاتاقان متحرک STD آونته
23410-23710پیستون با گژن پین آونته STD
24312 23202تسمه تايم
24410 23050سفت کن تایم
24810 23050سفت کن تایم
24810 23050سفت کن تایم
43134 39011کاسه نمد سر شفت
25100-26902واتر پمپ آونته
25212-23000تسمه دینام آونته
25411 2D150شیلنگ بالا رادیاتور اونته
25480 23001شیلنگ منی فول
25500 23010ترموستات
26320-35501فیلتر روغن اونته
27501 23B70وایر شمع
28113 2D000فیلتر هوا
31111 2D200موتور پمپ بنزین
37300 22650دینام
36160 2D000شیشه جلو آونته و نوار دور شیشه
43119 28020کاسه نمد پلوس
51712 2D300دیسک چرخ
52950 2D000مهره چرخ آونته
54551-2D000بوش پاپیونی آونته – کوپه
54584-17000بوش طبق پایین بزرگ آونته
54610 2D100توپی سرکمک
54813-2D100لاستیک چاکدار آونته
54830 2D000سیبک موجگیر جلو
57100 2D101پمپ هیدرولیک
57724-2D000قرقری فرمان آونته
87611 2D100شیشه اینه چپ
97834 29010سفت کن کولر
97713 2D100تسمه كولر
ELANTRA
25310 3X101رادياتور اب النترا
20910 2EA00واشر کامل
25310 3X600رادياتور اب النترا 2013
25411 3X600شیلنگ بالا
25380 3X000فن كامل النترا
28113 3X000فيلتر هوا النترا
37370 2B300آفتامات دینام
54530 3X000سیبک طبق
54500  3X000طبق پايين چپ النترا
54501 3X000طبق جلو پايين راست النترا
54584 3X000بوش طبق
54551 3X000بوش طبق
54610 3X200توپی سرکمک
56820 3X000سیبک فرمان چپ
56820 3X020سیبک فرمان راست
ACCENT
20910 2BG00واشر کامل
22441 2E000واشر درب سوپاپ
28113 1R100فيلتر هوا
87614 1R000راهنما  روي اينه
87624 1R000راهنما  روي اينه
OPTIMA
95470 2T000بادگیر اپتیما کروم
20910 2GF00واشر کامل
22441 2G100واشر درب سوپاپ
28113 2G000فيلتر هوا اپتيما
31112-2G000صافی بنزین اپتیما- موهاوی
51712 2T000دیسک چرخ
51750-39603توپی چرخ جلو سوناتا -اپتیما
COUPE
25380 2C000فن اب
21830 2C150دسته موتور  چپ اتومات
51720-2D200بلبرینگ چرخ جلو کوپه
54500-2C607طبق جلو پایین چپ کوپه
54501-2C607طبق جلو پایین راست کوپه
54530-36100سیبک طبق پایین جلو کوپه
54830 2C000سیبک موجگیر
54840 2C000سیبک موجگیر
97730-2C000فن  کوپه
TUCSON
20910 37E00واشر كامل توسان
21910-2E100دسته موتور جلو توسان
21930 2E200دسته موتور عقب
22211 37200سوپاپ هوا
خار فلاپ
22212 37200سوپاپ دود
22311 27310واشر سرسيلندر چپ توسان
22311 37320واشر سرسيلندر راست توسان
24312 37500تسمه تايم
24410 37100سفت کن تایم
24810 37120سفت کن
24450 37120سفت کن تایم
25100 37202واتر پمپ
25212 37181تسمه دینام
25286 37100سفت کن
25500 37200ترموستات
27501 37A00واير شمع توسان
28113-08000فیلتر هوا توسان
31911-2E000صافی بنزین توسان
51760 2E000سیبک سگدست
52710-2E500توپی چرخ عقب توسان
54500-2E001طبق جلو پایین چپ توسان
54830 2E100سیبک موجگیر جلو
54551 2E000بوش طبق
54584 2E000بوش طبق
54610 2E200توپي سركمك
57724-2E000قرقری فرمان توسان
58101 2EA40لنت جلو توسان
86160 2E000شیشه جلو توسان و نوار دور شیشه
97701 2E300کمپرسور کولر
SORENTO
20910 3CA00واشر کامل
28113 3E500فيلتر هوا سورنتو
50310 3E102بلبرینگ چرخ
51712 3E500ديسك چرخ سورنتو
54580 2E100بوش طبق پايين سورنتو
54570 3E100سیبک طبق
54580 2E200بوش طبق پايين سورنتو
56820 3E000سيبك فرمان چپ سورنتو
56820 3E900سيبك فرمان راست سورنتو
87613 2P000راهنما  روي اينه
87623 2P000راهنما روي اينه
97133 2E910فیلتر کابین
97606 3E900رادياتور كولر سورنتو
97701 2P650کمپرسور کولر
GENESIS COUPE
25212 3C300تسمه دينام
20910 3CD00واشر کامل جنسیس
23060 3C712یاتاقان متحرک STD
25310-2M300رادیات آب جنسیس کوپه
25380-2M250فن كامل جنسيس كوپه
25500 3C150ترموستات
28113-2M000فیلتر هوا جنسیس کوپه
28113 3M000فیلتر هوا جنسیس
51760 3M000سیبک طبق
51712 2M700دیسک چرخ برمبو
51712 3M000دیسک چرخ
54505 2M000بازویی سگدست
54506 2M000بازویی سگدست
57700 2M000جعبه فرمان جنسيس كوپه
58411 2M000دیسک چرخ عقب
58411 2M700دیسکئ چرخ عقب برمبو
81161 2M000جك درب موتور
81161 3M000جك درب موتور
86160 2M000شیشه جلو جنسیس کوپه و نوار دور
87613 2M000راهنما روی اینه
87614 2M000راهنما روی اینه
97606-2M100رادیات کولر جنسیس کوپه
97701-2M100کمپرسور کولر جنسیس کوپه
97701-3M000کمپرسور کولر جنسیس
97762 3M000شيلنگ كمپرسور  جنسيس
97763 3M000شيلنگ كمپرسور كوتاه جنسيس
MOHAVE
28113 2J000فيلتر هوا موهاوي
51720 2J001بلبرینگ چرخ
        I30
25310-2H050رادیات آب I30
28113 2H000فيلتر هوا I30
31910-2H000صافی بنزین I30
51720-2H000بلبرینگ چرخ جلو I30
51750-2H000توپی چرخ جلو I30
52730-2H000توپی چرخ عقب I30
54500-2H000طبق پایین جلو چپ I30
54501-2H000طبق پایین جلو راست I30
54584 2H000بوش طبق بزرگ
55530-1H000سیبک موجگیر عقب I30
56540 2H000قرقري فرمان
56820-2H090سیبک فرمان راست I30
86160 2L000شیشه جلو I30 و نوار شیشه جلو
97606-2H010رادیات کولر I30
97606-2L600رادیات کولر I30
97701-2H102کمپرسور کولر I30
CERATO
20910 2BB01واشر کامل
21830 1M000دسته موتور چپ
25411 1M000شیلنگ بالا سراتو
51712 2F100ديسك چرخ جلو سراتو
54813  2F100لاستيك چاكدار جلو  سراتو
55513 2F100لاستيك چاكدار عقب   سراتو
97133 2F010فیلتر کابین
97606 1M000رادياتور كولر سراتو
97834 29010سفت کن کولر
97762 1M000شیلنگ کمپرسور
       IX35
87734 2S000بادگیر IX35 کروم
23124 2G600فولی سرمیلنگ
54500 2S000طبق
25380-2S500فن آب IX35
28113 2S000فيلتر هوا
54584-2S000بوش طبق پایین بزرگ IX35
87611 2S100شيشه اينه
87621 2S100شيشه اينه
97606-2S500رادیات کولر IX35
97762 2S500شيلنگ كمپرسور
                     SPORTAGE  –  OPIRUS SPORTAGE
87345 3E900بادگیر اسپورتج کروم
25380-1F251فن کامل سوناتا اسپورتج
OPIRUS
25310 3F600رادياتور اب اپيروس
25380 3F500فن كامل اپيروس
28113 3F900فیلتر هوا
SONATA LF
54551 C1000بوش طبق
51712 2T000دیسک چرخ
28113 C1000فیلتر هوا
37370 2G700آفتامات دینام
52730 C1100توپی چرخ
54530 C1000سیبک طبق
54530 C1100سیبک طبق
54584 C1000بوش طبق
54830 C1000سیبک موجگیر
54840 C1000سیبک موجگیر
56820 C1000سیبک فرمان
56820 C1090سیبک فرمان
57724 C1000قرقری
87613 C1000راهنما روی اینه
87623 C1000راهنما روی اینه
    SONATA
20910 2GB00واشر کامل
21020 2G092ياتاقان ثابت 50 سوناتا
21421 25000كاسه نمد سر ميلنگ سوناتا
21443 25000كاسه نمد ته ميلنگ سوناتا
22211 2G000سوپاپ هوا
22212 25002سوپاپ دود
22224 2G000لاستیک ساق سوپاپ
22311 25212واشر سرسيلندر سوناتا
23040 2G200رینگ موتور
23410 2G000پیستون
23060 2G092ياتاقان متحرك سوناتا 50
23124 25050فولی سرمیلنگ
25212 25000تسمه دینام
25100 25002واتر پمپ
25414-3K100شیلنگ بالا  رادیات سوناتا 2400
25414 3K500شیلنگ بالا رادیاتور 2009
25500 25001ترموستات
26300-35501فیلتر روغن سوناتا – ورنا
28113 3K010فيلتر هوا
31110 3K000پمپ بنزین
31911-09000صافی بنزین سوناتا 2400
37370 25100آفتامات دینام
39220 38010سنسور دمای اب
41605 3K100پمپ  كلاچ بالا
43119 39020كاسه نمد پلوس سوناتا
49500 3K110پلوس چپ سوناتا
49500 3K160پلوس راست سوناتا
49509 3KA30گردگير پلوس سوناتا
51712 3K010دیسک چرخ جلو
51720 38110بلبرینگ چرخ جلو
51750 3K000توپی چرخ جلو سوناتا
51752-07000پیچ چرخ   سوناتا
52730 3K200توپی چرخ عقب
52950 24000مهره چرخ سوناتا
54443-3K000بوش طبق بالا سوناتا – آزرا
54410 3K000طبق بالا
54420 3K000طبق بالا
54551 3K000بوش طبق
54552-3K000بوش طبق سوناتا
54430 3K000سیبک طبق
54584 3K000بوش طبق بزرگ
55110-3K000طبق عقب بالا چپ
55513 3K100لاستیک چاکدار عقب
56820 3K010سیبک فرمان راست سوناتا
56820-3K000سیبک فرمان چپ سوناتا
57100 3K500پمپ هیدرولیک
57724-3K000قرقری فرمان سوناتا
58302 3KA61لنت عقب سوناتا 2007 اصلی
58411 39600ديسك چرخ عقب سوناتا
81771-3K000جک درب صندوق سوناتا
86160 3K000شیشه جلو سوناتا و نوار دور شیشه
87611 3K200شيشه اينه
87621 3K200شيشه اينه
97762 3K110شيلنگ كمپرسور
         IX45
87734 2W000بادگیر IX45 کروم
20910 2GU01واشر کامل
25310 2B300رادياتور اب IX45
25380-2W500فن کامل سانتافه 2014
28113 2W100فيلتر هوا IX45
51712 2W000ديسك چرخ جلو IX45
54500 2W000طبق پايين چپ IX45
54500 2W500طبق پايين چپ IX45
54501 2W000طبق پايين راست IX45
54610 2W000توپي سركمك
54813 2W100لاستيك چاكدار IX45
54830 2W000سيبك موجگير IX45
57724 2W000قرقري فرمان IX45
57724 2W500قرقري فرمان IX45
81171 2W000جك درب صندوق
81161 2W000جك درب موتور
97606 2W000رادياتور كولر
97762 2W000شيلنگ كمپرسور
     IX55
25380-3J000فن آب وراکروز
51750 3J000توپی چرخ
51712 3J500دیسک چرخ
54530-3J000سیبک طبق ورا کروز
58101 3JA00لنت جلو وراکروز
81160-3J000جک درب موتور وراکروز
81770-3J000جک درب صندوق ورا کروز
97606-3J100رادیات کولر IX55
        I20
28113 1J000فيلتر هواI20
   SONATA YF
87734 3E800بادگیر سوناتا YF کروم
52730-3S200توپی چرخ عقب سوناتا 2011
54500-3S000طبق جلو پایین چپ سوناتا 2011
54501-3S000طبق جلو پایین راست سوناتا 2011
54530 3S100سیبک طبق
54551-3R000بوش طبق پایین سوناتا YF لبه دار
54584 2T000بوش طبق
54584 3S000بوش طبق
54830 2T000سیبک موجگیر
54840 2T000سیبک موجگیر
56820 2T000سیبک فرمان چپ
56820 2T500سیبک فرمان راست
57724-3S000قرقری فرمان سوناتا 2011
58101-3SA20لنت جلو سوناتا 2011
86160 3S000شیشه جلو YF و نوار دور شیشه
97138-3S000رادیات بخاری سوناتا 2011
97701 3R200کمپرسور کولر
97701-3R000کمپرسور کولر سوناتا 2011
  SANTAFE
36100 3E100استارت سانتافه
20910 3EA00واشر کامل
21020 37921ياتاقان ثابت سانتافه 25
21030 3E000بغل یاتاقان
21910 2B500دسته موتور جلو سانتافه
22211 3E000سوپاپ
22212 3E000سوپاپ
22224 23500کاسه نمد ساق سوپاپ
23040 3CAA0رينگ موتور سانتافه
23040 3E001رينگ موتور سانتافه
23060 37921ياتاقان متحرك سانتافه 25
24312 3E500تسمه تايم
24840 3E500سفت کن
25100 3E001واتر پمپ
25212 3E000تسمه دینام
25281 3E011سفت کن دینام کامل
25310 2B650رادیاتور اب سانتافه 3500
25411 2B000شیلنگ بالا سانتافه
25500 35540ترموستات
27301 3E400كوئل
28113-2B000فیلتر هوا سانتافه 2700
31112-2B000صافی بنزین سانتافه
37370 25110آفتامات دینام
51712 2B700ديسك چرخ سانتافه
51750-3A003توپی چرخ جلو سانتافه
54500-2B000طبق جلو پایین چپ سانتافه
54501-2B000طبق جلو پایین راست سانتافه
54530 2B000سیبک طبق
54551 2B000بوش طبق
54584 2B000بوش طبق
54830-2B200سیبک موجگیر چپ سانتافه
54840 2B200سيبك موجگير راست سانتافه
55530-2B200سیبک موجگیر عقب سانتافه وراکروز
57100 2B301پمپ هیدرولیک
81160-2B010جک درب موتور سانتافه
81770 2B001جك درب صندوق
87611 2B000شیشه اینه چپ
87621 2B000شیشه اینه راست
97133-2B005فیلتر کابین سانتافه
97606-1U100رادیات کولر سانتافه 3500
97606-2B000رادیات کولر سانتافه 2700
97701 1U200کمپرسور کولر
97762 2B200شیلنگ کمپرسور
VOLESTER
 21030 2B000بغل یاتاقان
21020 2B000یاتاقان ثابت STD
22211 2B400سوپاپ هوا ولستر
22212 2B000سوپاپ ددود ولستر
23040 2B800رینگ موتور
23060 2B000یاتاقان متحرک STD
23124 2B010فولی سرمیلنگ
27301 2B010کوئل
54830 4L000سیبک موجگیر
    VERNA
96250 25002آنتن كامل ورنا
یاتاقان ثابت ورنا STD
21020یاتاقان ثابت 50 ورنا
23060یاتاقان متحرک ورنا 0.25
23060یاتاقان متحرک ورنا 0.50
20910 26AC0واشر کامل ورنا 1600
20910-22AC0واشر کامل ورنا 1500
21421 22020کاسه نمد سر میلنگ
21810-25020دسته موتور راست ورنا
21830-25400دسته موتور چپ ورنا
21910-25400دسته موتور جلو ورنا
21930-25400دسته موتور عقب ورنا
21443 22000کاسه نمد ته میلنگ
22144 3B001کاسه نمد میل سوپاپ
22211 26600سوپاپ هوا
22212 26600سوپاپ دود
22231 37110استکان تایپیت1600
22224 22000لاستیک ساق سوپاپ ورنا
22311 22601واشر سرسیلندر 1500
22441 22012واشر درب سوپاپ 1500
22441 22613واشر درب سوپاپ1600
23040 22902رینگ موتور 50
23040-22901رینگ موتور ورنا 0.25
23124 22700فولی سرمیلنگ 1500
23124 26030فولی سرمیلنگ ورنا 1600
23410-22613پیستون با گژن پین ورنا STD 1500
23410-22962پیستون با گژن پین ورنا 0.50 1500
24312 22613تسمه تايم 1500
24312 26050تسمه تايم 1600
24410 26000بلبرینگ تایم
25212 26021تسمه دينام 1600
25212-22030تسمه دینام ورنا 1500
25380-25000فن کامل ورنا
25411 25000شیلنگ بالا 1500
25411 25101شیلنگ بالا 1600
25500 22600ترموستات
27301 26640کوئل
27501-22B10وایر شمع ورنا
28113 22600فیلتر هوا
31111 25000موتور پمپ بنزین
37370 22650آفتامات دینام
43119 28002کاسه نمد پلوس
51712 25061ديسك چرخ جلو ورنا
51720 02000بلبرينگ چرخ ورنا
51750 25001توپی چرخ جلو
52710-25001توپی چرخ عقب ورنا
52750-1G101توپی چرخ عقب ورنا
54501-25000طبق جلو راست ورنا
54551-25000بوش طبق ورنا
54555-25000بوش طبق ورنا بزرگ
54610 25000توپي سركمك
54830-25020سیبک موجگیر جلو راست ورنا
55513-22500لاستیک چاکدار عقب ورنا
56820 25000سیبک فرمان
57100 22502پمپ هیدرولیک
57100 25000پمپ هیدرولیک 1500
57755 25000قرقري
58101 241SOلنت جلو ورنا اصلی MANDO
97701 25000کمپرسور کولر
97713 29000تسمه كولر
AZERA
450000180روغن گيربگس4
23041 3C113پیستون
25281 3C100سفت کن دینام کامل
25385 3K280کنترل فن
39320 3C000سنسور ضربه
46110-3A520اوئل پمپ گیربکس
46210-3A503ساعت گیربکس
51720 3A200بلبرینگ چرخ جلو
521R5-3CA00سر سیلندر چپ
54611 3K060کمک جلو
56900-3L100A9ایر بگ فرمان
57550-3L000رادیاتور خنک کن هیدرولیک
58144-3K100فنر لنت جلو آزرا
621R6 3CA00میل لنگ
81996-3L000کلید خام
84530 3L001ایربگ داشبورت
84136-3L000هایل پوشش گلگیر جلو
84146-3L000هایل پوشش گلگیر جلو
86530-3L000دیاق سپر
86551-3L000براکت سپر جلو چپ
86552-3L000براکت سپر جلو راست
86687-3L200زه وسط سپر
87210  3L000زه سقف چپ
92201-3L500پرژکتور چپ
95930-3L000سنسور ضربه
AVENTE
25411 2D150شیلنگ بالا
54830 2D000سیبک موجگیر
97834 29010سفت کن کولر
58727 2D000بست شیلنگ ترمز جلو آونته
CERATO
25411 1M000شیلنگ بالا رادیاتور
25412 1M000شیلنگ پایین رادیاتور
58101 A7A00لنت جلو
COUPE
58144-2C000فنر لنت جلو کوپه
ELANTRA
21830 3X300دسته موتور چپ
58101 3XA20لنت جلو
25100 2B700واتر پمپ
46110-39000اوئل پمپ گیربکس
86517-3X000براکت سپر
86518-3X000براکت سپر
SPORTAGE
شلگیر عقب راست
ACCENT
51750-1J000توپی چرخ جلو
54500 1R000طبق پايين چپ اكسنت
GRANDEUR
58302 3VA50لنت عقب
54830 3Q000سیبک موجگیر
55100 3R000طبق عقب بالا
55250 3Z000میل مندل عقب
59810 3V001سنسور ABS
59830 3V001سنسور ABS
59910 3V001سنسور ABS
59930 3V001سنسور ABS
58101-3VA50لنت جلو
58101 3VA70لنت جلو
IX45
21830 2W300دسته موتور چپ
54610 2W000توپی سرکمک
54830 2W000سيبك موجگير جلو
55210 2W000بازویی کششی عقب
55220 2W000بازویی کششی عقب
55530 2W100سيبك موجگير عقب چپ
55540 2W100سيبك موجگير عقب راست
58302 2WA00لنت عقب
87611 2W010شیشه ایینه چپ
IX35
52710 2S000سگدست
52720 2S000سگدست
54500 2S000طبق پایین جلو
54501 2S000طبق پایین جلو
54552-2S000لاستیک طبق
54651-2S050کمک جلو چپ
54661-2S050کمک جلو راست
55220 2S100بازویی کششی عقب
55530-2S200سیبک موجگیر عقب
56820-2S050سیبک فرمان راست
58101 2SA50لنت جلو
86513-2S000پایه نگهدارنده سپر جلو چپ
86514-2S000پایه نگهدارنده سپر جلو راست
I30
56820 2H090سيبك فرمان ر است I30
54651 2L200کمک جلو چپ
54661 2L200کمک جلو راست
58101 2LA00لنت جلو
81996-2L010کلید خام
86551-2L000براکت سپر جلو چپ
86552-2L000براکت سپر جلو راست
92201-2L000پرژکتور چپ
92202-2L000پرژکتور راست
SONATA LF
54500 C1000طبق چپ
54501 C1000طبق راست
54610 C1000توپی سرکمک
55110 C1100طبق عقب بالا چپ
55120 C1100طبق عقب بالا راست
55210 C1100بازویی کششی عقب
55250 C1100بازویی عقب
55270 C1120مندل عقب چپ
55280 C1120مندل عقب راست
SONATA
18814-11051شمع موتور
23124-25000فولی سر میل لنگ سوناتا
25100 25002واتر پمپ
25333 3k000بست بالا رادیات
25460-3K000خنک کن روغن
25281 25000سفت کن دینام کامل
31911-09000صافی بنزین سوناتا 2400
52710-3K050سگدست عقب
52720-3K050سگدست عقب
54501 3K060طبق پایین جلو
55250 3K000بازویی کمکی عقب
58144-3K000فنر لنت جلو سوناتا
58302 3KA61لنت عقب
58302 3KA62لنت عقب
59810 3Q000سنسور ABS
59910 3K000سنسور ABS
59930 3K000سنسور ABS
81190-3K100سیم کاپوت کش
86350-3K100جلو پنجره
86355-3K100زه لبه کاپوت
92201-3K000پرژکتور چپ
92201-3K500پرژکتور چپ
98360-3K000تیغه برف پاک کن جلو راست
98510-3K010پمپ شیشه شوی
SONATA YF
25414 3S000شیلنگ بالا رادیات
25415 3S000شیلنک پاین رادیاتور
54500-3S000طبق جلو پایین چپ
54501-3S000طبق جلو پایین راست
54830 3R000سیبک موجگیر
54840 3R000سیبک موجگیر
55210 3S000طبق عقب پایین چپ
55220 3S000طبق عقب پایین
55530 3R000سیبک موجگیر عقب
55540 3R000سیبک موجگیر عقب
56820-3S000سیبک فرمان چپ
56820-3S500سیبک فرمان راست
58101 3SA20لنت جلو
58302 3SA20لنت عقب
59830 3S900سنسور ABS
59910 3S900سنسور ABS
59930 3S300سنسور ABS
81996-3S000کلید خام
81996-3S020کلید خام
84116-3S000هایل پوشش گلگیر جلو
84126-3S000هایل پوشش گلگیر جلو
98620-3S000مخزن شیشه شور
SANTAFE
25411 2B950شیلنگ بالا رادیاتور
24355 3E000سوپاپ کنترل روغن چپ
24356 3E000سوپاپ کنترل روغن راست
24840 3E500هرزگردتایم
46512-39700دنده کیلومتر
49501-2P250پلوس کامل راست
51750 3J000توپی چرخ
54650 2B200کمک جلو چپ
54660 2B200کمک جلو راست
55100 2B000بازویی کششی عقب
58101 2BA00لنت جلو
58302 2BA20لنت عقب
58302 2PA70لنت عقب
58305 2BA00لنت ترمز دستی
62850-2B000زاپاس بند
79380-2B000ترمز درب جلو چپ
81996-2B010کلید خام
84141-2B000هایل پوشش گلگیر جلو
86523-2B700قاب پرژکتور
86560-2B020جلو پنجره
86613-2B000پایه نگهدارنده سپر عقب چپ
86353 2B700قاب رادیاتور
86613-2B700پایه نگهدارنده سپر عقب چپ
86614-2B000پایه نگهدارنده سپر عقب راست
86614-2B700پایه نگهدارنده سپر عقب راست
86617-2B000نگهدارنده سپر عقب
86618-2B000نگهدارنده سپر عقب
86620-2B700فوم سپر عقب سانتافه 3500
92201-2B500پرژکتور چپ
92202-2B500پرژکتور راست
92409-2B510مه شکن عقب راست
92408 2B510مه شکن عقب
98620-2B000مخزن شیشه شور
CENTENNIAL
54500 3N000طبق چپ
54501 3N000طبق راست
TUCSON
54651 2E500کمک جلو چپ
25212-37182تسمه دینام
25334 2E000بست رادیات
24810 37120سفت کن تایم
25281-37120هرزگرد دینام توسان
49501-2E900پلوس کامل چپ
51716 2E100سگدست جلو راست
54661 2E500کمک جلو راست
81996-2E020کلید خام
86581-2E000براکت سپر
86582-2E000براکت سپر
GENESIS
21832 3M100دسته موتور چپ جنسيس
54500 3M100طبق چپ
54501 3M100طبق راست
54506 3M100بازویی سگدست
54840-3M000سیبک موجگیر جلو راست
55270  3M000طبق عقب جنسیس
86584 3M000نگهدارنده سپر جلو راست
86583 3M000نگهدارنده سپر جلو چپ
56820-3M900سیبک فرمان چپ
56820-3M950سیبک فرمان راست
GENESIS COUPE
25415 2M100شیلنگ پایین رادیاتور
52720 2M000سگدست چرخ عقب
52730-2M000توپی چرخ عقب
54501 2M000طبق راست
54500 2M000طبق چپ
54505 2M000بازویی سگدست
54506 2M000بازویی سگدست
55101-2M000طبق عقب بالا راست
55105-2M000طبق عقب بالا
55220-2M000طبق عقب سوراخدار
55280-2M000مندل عقب
56820-2M000سیبک فرمان چپ
58101 2MA00لنت جلو جنسیس کوپه
58302 2MA00لنت عقب جنسیس کوپه
58302-2MA10لنت عقب جنسیس کوپه بورمبو
59810 2M000سنسور ABS
59830 2M000سنسور ABS
59910 2M000سنسور ABS
86513-2M000پایه نگهدارنده سپر جلو چپ
86514-2M000پایه نگهدارنده سپر جلو راست
86551-2M000براکت سپر جلو چپ
86552-2M000براکت سپر جلو راست
86613-2M000پایه نگهدارنده سپر عقب چپ
86614-2M000پایه نگهدارنده سپر عقب راست
VOLESTER
25100 2B700واتر پمپ
21020 2B040یاتاقان ثابت
VERACRUZ
54500-3J000طبق جلو پایین چپ
58101 3JA01لنت جلو
58302 3JA00لنت عقب
62850-3J000زاپاس بند
79110-3J000لولای درب موتور
79120-3J000لولای درب موتور
86515-3J010پایه نگهدارنده سپر جلو چپ
86515-3J110پایه نگهدارنده سپر جلو چپ
86516-3J010پایه نگهدارنده سپر جلو راست
86516-3J110پایه نگهدارنده سپر جلو راست
86578-3J020براکت سپر
86681-3J000نگهدارنده سپر عقب
86682-3J000نگهدارنده سپر عقب
98620-3J500مخزن شیشه شور
98621-3J000مخزن شیشه شور
VERNA
41710-22660پمپ کلاچ پایین
54650 25050کمک جلو چپ
SORENTO
56820 3E000سيبك فرمان چپ سورنتو
OPTIMA
54830 2G000سیبک موجگیر
Mando Brake Pads